SDGs

De SDG's wel halen: 5 Kernwaarden voor eerlijke waardeketens

image about De SDG's wel halen: 5 Kernwaarden voor eerlijke waardeketens

Maria van der Heide (ActionAid) en Danielle Hirsch (Both ENDS) schreven in een opinie-artikel op Vice Versa over de negatieve kanten van bestaande waardeketens. Tijdens de coronaperiode worden die negatieve effecten duidelijker dan ooit te voren. Maar het kan anders, betogen zij.

In de kledingindustrie staan miljoenen kledingarbeidsters onbeschermd op straat, omdat Corona de vraag naar kleding bij ons tot stilstand heeft gebracht. Enerzijds worden allerlei IMVO richtlijnen genegeerd, anderzijds zien we dat de ketens de risico's afwentelen op de meest kwetsbaren. En dat was al zo voordat Corona een rol ging spelen. Er zit dus iets goed mis in de waardesysteem van de ketens.

Nieuwe waarden in de keten

Door te kijken naar ketens die wel gericht zijn op het creeeren van maatschappelijke waarde, zoals op agro-ecologie gebaseerde voedselketens, kunnen we veel leren hoe het duurzaam anders kan. In het artikel op Vice Versa worden vijf kernwaarden benoemd die iedere waardeketen zou moeten implementeren. Daardoor zijn niet langer winst en de groei van kapitaal de maatstaf, maar welzijn en duurzaamheid.

Het bestaande waardebegrip brengt ons steeds verder af van het bereiken van de SDGs. Door waardeketens te stimuleren die wel eerlijk zijn komen de doelstellingen van SDGs een stuk dichterbij.

Het artikel is gepubliceerd in het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) dossier.

Je kunt het hier terugvinden:
https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/2020/05/27/5-kernwaarden-voor-inclusieve-waardeketens/