De belangrijke rol van de vrouwen

image about De belangrijke rol van de vrouwen

Als onderdeel van het verhaal over de zandwinning ten behoeve van Centre Point is het belangrijk om te laten zien wat de impact is op het dagelijks leven van mensen die met de gevolgen van de zandwinning te dealen hebben. Zo is de impact op de huishoudens enorm laat het volgende deelverhaal zien.

De rol van vrouwen blijft onderbelicht

Het ligt niet direct voor de hand om in een zaak als deze*Lees het hele verhaal over de zandwinning ten behoeve van Central Point in Indonesie hier., waarin het in eerste instantie om mannelijke vissers lijkt te draaien, vooral namens de vrouwen te willen praten. Toch stelt Amien van de Indonesische milieuorganisatie WAHLI South Sulawesi, dat Centre Point juist op vrouwen de grootste impact heeft gehad. “Dit soort projecten kennen een grote gender ongelijkheid,” stelt hij. “Omdat de rol van vrouwen extreem belangrijk is in deze gemeenschappen, zijn de gevolgen van dit soort projecten voor hen het grootst. Dat wordt vaak over het hoofd gezien en niemand lijkt zich daar druk over te maken.”

Brood op de plank

De vrouwen organiseren het huishouden. Zij zorgen ervoor dat er brood op de plank komt, dat de kinderen naar school kunnen en dat het huis niet ten prooi valt aan erosie. Hierdoor zien en ervaren zij elk detail van de gevolgen van de zandwinning voor Centre Point. Toen de visvangst met 80% daalde, waren het de vrouwen die voor alternatieve inkomsten moesten zorgen. Hetzij door een lening af te sluiten, hetzij door hun kinderen van school te halen en ze te laten werken.

Het lot van de kinderen

“Ze vinden school heel belangrijk en zouden hun kinderen er onder normale omstandigheden nooit af halen,” legt Amien uit. “Maar school kost ook geld. Niet alleen schoolgeld, maar ook transport en lunchgeld. Dat geld was er niet meer en dus zagen de vrouwen zich genoodzaakt om zelfs de hele jonge kinderen, die nog maar net leerden lezen en schrijven, van school te halen. Die kinderen zijn vooral afhankelijk van hun moeder en dus is de druk op die vrouwen enorm.”

De kinderen werden ingezet om extra geld te verdienen. Op de centrale marktplaats kochten ze vis van de grotere vissersboten, die minder hard getroffen werden door de zandwinning dan de traditionele vissers. De kinderen verkochten deze vis vervolgens voor een kleine meerwaarde van deur tot deur in het binnenland. In totaal werden ruim 100 vissersfamilies op deze manier getroffen door de aanleg van Centre Point.

Protesten

De vrouwen zijn niet alleen de drijvende kracht achter de lokale economie, maar ook achter de protesten tegen het project. “Bij de demonstraties was de hele gemeenschap aanwezig: mannen, vrouwen en kinderen. Maar het waren de vrouwen die het meest gemotiveerd waren en alles tot in de details voorbereidden. Zij hadden immers het meeste te maken gehad met de gevolgen van de zandwinning en de aanleg van Centre Point.”  

Hoop voor de toekomst

De zandwinning is inmiddels klaar en sommige verdwenen vissoorten beginnen langzaam weer terug te komen. Hierdoor trekt het inkomen van de vissersfamilies ook weer aan. Er vindt nog steeds erosie plaats, maar op een kleinere schaal.  De vissers hebben dan ook weer hoop voor de toekomst. “Ik hoop, dat deze mensen het geluk kunnen vasthouden dat ze langzaam weer beginnen te voelen,” zegt Amien.
“En dat ze in de toekomst niet nog eens te maken krijgen met projecten waarbij buitenlandse bedrijven tijdelijk komen om met de winst op zak weer te vertrekken, zonder dat de plaatselijke bevolking daar enig voordeel van heeft gehad. Ik hoop dat de regering in de toekomst alleen nog bedrijven aantrekt, die oog hebben voor het milieu, de leefomgeving van de lokale bevolking en voor gender gelijkheid.”

SDGs

Related tags

Centre Point

Story Map