Stories

In deze rubriek stories brengen we de verhalen over het voetlicht waar FGG partners en leden dagelijks aan werken. In begrijpelijke taal zonder afbreuk te doen aan de complexiteit van internationale samenwerking.

Nieuw!

Over FGG

Op het gebied van internationale samenwerking onderscheidt De Fair, Green and Global (FGG) Alliantie zichzelf met een unieke aanpak. FGG focust zich op het vergroten van de macht en invloed van maatschappelijke actoren, waarmee we op voet van gelijkwaardigheid, nederigheid en respect samenwerken. En samen vanuit mondiaal perspectief structurele verandering stimuleren. Waarmee we duurzame positieve impact realiseren op lokaal niveau.

SDGs